Saturday, September 13, 2014

සල්ලි දෙයියන්ගේ මල්ලිනම් සල්ලි ලක්ෂ්මිගේ කවුද? (3) Brother of God and Goddess Lakshmi (Episode-3)


දෙයියන්ගේ මල්ලි ගැන කියවෙන මේ ලිපි මාලාවේ මුල් ලිපි දෙක කියෙව්වේ නැත්නම්...මෙන්න

 1. පළමුවැන්න - මුදල් වල ලක්ෂණ හා ලංකාවේ කාසි
 2. දෙවැන්න- ලංකාවේ මුදල් නෝට්ටු 2001 න් පසු (පැරණි කාණ්ඩය) 
අද අපේ අවධානය 2010.01.01 වැනි දා මුද්‍රණය කල නව නෝට්ටු කාණ්ඩය ගැන. මෙතෙක් දිගටම මුද්‍රණය වූ රු.10 මෙතැන් සිට හැලෙනවා. රු.20 සිට රු.5000 දක්වා මෙම නෝට්ටුවල අන්තර්ගතය 5 වැන්නේ ශිෂ්‍යත්වයටත් ඉලක්කවිය හැකි නිසා ජාතියේ අනාගතය ගැන උපන් මහා කරුණාවෙන් ඒ කරුණු මෙහි ඇතුලත්කිරීම ගැන වැඩිහිටියෝ අපට අනුකම්පා කරත්වා!!!

මෙන්න අලුත් නෝට්ටු
නව මුදල් කාණ්ඩයේ පිළිබිඹුවන ආර්ථික, සංස්කෘතික හා ස්වභාවික උරුමයන් පහත දක්වන්නේ අපේ දරුවන්ගේත් දැනගැනීම වෙනුවෙන්මයි.

රු.20
වර්ණය-මදටිය පැහැය


ඉදිරිපස දර්ශනය- කොළඹ වරාය සහ පැරණි වරායේ දර්ශනය
ආවේනික සතුන්-නිල්ගල සමනලයා සහ පඬුකන් (පඬුවන්) බස්සා
පිටුපස දර්ශනය- උඩරට වෙස් නැට්ටුවෙක් හා ගැටබෙර වාදකයෙක්
රටාව- පුන්කලස සහිත මුරගලක් හා තනි ලියවැලක්


රු.50
වර්ණය-නිල් පැහැය
ඉදිරිපස දර්ශනය- මනම්පිටිය නව පාලම, දුම්රිය පාලම සහ පැරණි ආරුක්කු දුම්රිය පාලමේ දර්ශනය
ආවේනික සතුන්-පිටනිල්කොලයා නම් සමනලයා සහ අනුමැසිමාරා නම් පක්ෂියා
පිටුපස දර්ශනය- වඩිග පටුන නැට්ටුවෙක් හා යක්බෙර වාදකයෙක්
රටාව- පුන්කලස සහිත මුරගලක් හා තනි ලියවැලක්


රු.100
වර්ණය-තැඹිලි පැහැය
ඉදිරිපස දර්ශනය- නොරොච්චෝලේ (???) තාප විදුලි බලාගාරය සහ ලක්ෂපාන දියඇල්ලේ දර්ශනය
ආවේනික සතුන්-සරාකොලයා නම් සමනලයා සහ රතු දෙමලිච්චා නම් පක්ෂියා
පිටුපස දර්ශනය- භරත නැටුම් ශිල්පිනියක් හා මෘදංග බෙර වාදකයෙක්
රටාව- නාගරාජ මුරගලක් හා ද්විත්ව ලියවැලක්

රු.500
වර්ණය-දම් පැහැය
ඉදිරිපස දර්ශනය- ලෝකවෙළඳ මධ්‍යස්ථානය, ලංකා බැංකු මූලස්ථානය සහ මහනුවර ලංකාතිලක විහාරයේ දර්ශනය
ආවේනික සතුන්-හෙල නීල පරමයා නම් සමනලයා සහ අලු ගිරවා නම් පක්ෂියා
පිටුපස දර්ශනය- තෙල්මේ නැටුම් ශිල්පියෙක් හා යක් බෙර වාදකයෙක්
රටාව- පද්මනිධි මුරගලක් හා ද්විත්ව ලියවැලක්

රු.1000
වර්ණය-කොළ පැහැය
ඉදිරිපස දර්ශනය- නව රම්බොඩ උමග හා පැරණි රම්බොඩ දුර්ගයේ දර්ශනය
ආවේනික සතුන්-සිතිරි සිව්වා නම් සමනලයා සහ ගිරා මලිත්තා නම් පක්ෂියා
පිටුපස දර්ශනය- මල්පදය නැටුම් ශිල්පියෙක් හා දවුල් බෙර වාදකයෙක්
රටාව- දිසාපාලක රූප මුරගලක් හා ද්විත්ව ලියවැලක්

රු.5000
වර්ණය-රන්වන් පැහැය
ඉදිරිපස දර්ශනය- වෙහෙරගල වේල්ල හා කැනියොන් වේල්ලේ දර්ශනය
ආවේනික සතුන්-දෙහිසැරියා නම් සමනලයා සහ කහ කන් කොණ්ඩයා නම් පක්ෂියා
පිටුපස දර්ශනය- නාගරාක්ෂ හා ගුරුලු රාක්ෂ නැටුම් ශිල්පීන් යුගලක්
රටාව- රත්න ප්‍රසාදය මුරගලක් හා කල්ප වෘක්ෂ ලියවැලක්

ආරක්ෂක සලකුණු

ආරක්ෂණ නූල
පැරණි නෝට්ටු කාණ්ඩයේ ආරක්ෂණ සලකුණු ඔබට මතක ඇති. එපරිද්දෙන්ම CBSL RS 20, CBSL RS 50 ආදී වශයෙන් වටිනාකම දැක්වෙන ආරක්ෂණ පොලියෙස්ටර් නූලක් රු.100 දක්වා නෝට්ටු වලත් එම අකුරුම හා වටිනාකම දැක්වෙන කැඩි රිදී ඉරක් (කොළ සහ රතු වර්ණ අතර මාරුවෙන දිස්නයක් සහිත) රු.500, 1000 සහ රු.5000 නෝට්ටු වලත් දැකිය හැකියි. 

විනිවිද පෙනෙන සලකුණ
බලන්න සෑම නෝට්ටුවකම සමනලයා අසල වර්ණ දෙකකින් එහි වටිනාකම දැක්වෙන ඉලක්කම නෝට්ටුව පිටුපස මුරගල යටින් යටිකුරු ඉලක්කමකින් වර්ණ මාරු කර දක්වා ඇති. මේ දෙක එකිනෙක සමපාත වෙනවා ආලෝකයට ඇල්ලූ විට.

කුඩා අක්ෂර
සෑම නෝට්ටුවකම ඉදිරිපිට පහල වම් කෙළවරෙහි සමනලයාගේ පිටුපස ඉතා කුඩා අකුරින් (extra small text) මුද්‍රිත CBSL අකුරු 4 සහ නෝට්ටුවේ වටිනාකම දැක්වෙන රටාව පියවි ඇසිනුත් දැකගන්න පුලුවන්.දිය සලකුණ

මෙතෙක් කල් මුදල් නෝට්ටුවලට යෙදූ සිංහ රූපය ඉවත්ව එක් එක් නෝට්ටුවේ දැක්වෙන පක්ෂි රූපය නැවත දිය සලකුණ ලෙස දක්වා තිබෙනවා අලුත් නෝට්ටු කාණ්ඩයේදී. ඒ වගෙම මෙම රූපය අසලම ඉදිරියෙන් දීප්තිමත් පැහැයකින් නෝට්ටුවේ වටිනාකම ඉලක්කමෙන් දක්වා තිබෙනු දැකිය හැකියි. මේ දෙකම ආලෝකයට අල්ලා බැලූවිට පෙනේවි.

උස් වූ මුද්‍රිත
පැරණි කාණ්ඩයේ වගෙම මෙවරත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව යන වචන, අකුරෙන් හා ඉලක්කමෙන් (නෝට්ටුව දෙපසම) වටිනාකම දැක්වෙන තැන් සහ තවත් ස්ථාන කීපයක් ඇඟිලි තුඩට දැනෙන රලු බවකින් යුක්තව නිපදවා තිබෙනවා. 

වැරගැන්වූ කොන්

නව කාණ්ඩයේ සියලුම නෝට්ටු වල මුලු හතරෙහි විකර්ණ රේඛා කීපයක් අඳුරු වර්ණයකින් දිස්වෙනවා. මෙය 2005 න් පසු නිකුත්කල 500, 1000 සහ 2000 නෝට්ටුවල තිබුණු පොදු ලක්ෂණයක් බව මතක ඇති.

දෘශ්‍යාබාධිතයින් සඳහා සලකුණු
අන්ධ පුද්ගලයින්ට අතින් ස්පර්ශ කර දැන හැඳින ගැනීමට හැකි පරිදි රු.2000 නෝට්ටුවේ දෙපැත්තේම මැද තිබුණු රේඛා ඛණ්ඩ ඔබට මතකද? එය නව නෝට්ටු කාණ්ඩයේ සියලුම නෝට්ටු වල ඇතුලත්. 
ඒ රේඛා ඛණ්ඩවලට ඇතුලතින් තරමක තිත් කීපයක් පෙළට තියෙනවා එලෙසම ඇඟිලි තුඩු වලට දැනෙන. මෙම තිත් ගණන රු.20 ට 1 ක්, රු.50 ට 2 ක් ආදී වශයෙන් වැඩිවී රු.5000 ට 6 ක් ලෙස මුද්‍රණය කර තිබෙනවා. 

අනුක්‍රමික අංක
ඔබට මතකද පැරණි නෝට්ටු කාණ්ඩයේ අනුක්‍රමික අංක ගිය පිළිවෙල? ඔන්න දැන් නව මුදල් නෝට්ටු කාණ්ඩයේ අනුක්‍රමික අංක පහත වගුවෙන් පෙන්වනවා. 
රු.500 තීරය හොඳට බලන්න T1 ඉඳන් T50 දක්වාත් T56 (හම්බෝ...!!!) ඉඳන් T100 දක්වාත් කාණ්ඩ දෙකක් 2010 දි වෙනම මුද්‍රණය කරලා. T51 සිට T55 දක්වා වෙනම කාණ්ඩයකුත් 2013 දී මුද්‍රණය කරලා. මම හිතන්නේ 2013 මුද්‍රණය සඳහා කල් ඇතුවම ප්‍රතිපාදන තියලා වගේ. ඔය 2013 නෝට්ටුව තමයි පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල රාජ්‍ය නායක සමුලුව වෙනුවෙන් නිකුත් කල මල් නෝට්ටුව. මේ....
සමනලයා වෙනුවට CHOGM. 

හොර සල්ලි
ගුරු ගෝල චිත්‍ර වෙනස්කම් හොයන්න පුතාලා....
අපි කතාකල නෝට්ටු කාණ්ඩ දෙක හැර ඊට පැරණි කාණ්ඩ ව්‍යාජ ලෙස අනුකරණය කරන්න තිබෙන ඉඩ අවමයි. එයට හේතුව ව්‍යාජ මුදල් කීප දෙනෙක් අත ගැවසුනු පසු එහි තීන්ත වියැකී කඩදාසිය මතු වෙනවා. සත්‍ය නෝට්ටු ගණුදෙනු සිය ගානකට පසුවයි අව පැහැ ගන්නෙත්. ඒ නිසා ව්‍යාජ ලෙස අනුකරණය කරන්නේ මෑතදී මුද්‍රණය වූ ඒවා. ඒ වගේම ඉහල අගයක නෝට්ටු. ඇයි, නඩු වලට වියදම් කරන්නත් එපායැ. පනහෙ, සීයෙ කෑලි ගහල හරියන්නෙ නැහැ. 

හොර සල්ලි (counterfeit notes) ආවොත් මොකදෑ කොරන්නේ?
 1. ව්‍යාජ නෝට්ටුවත් ගෙනා එකාත් ව්‍යාජයෙන්ම රඳවාගන්න. ඒ අතර මම මේ ලිපියෙන් හා පෙර ලිපියෙන් කියා ඇති ආරක්ෂණ සලකුණු සියල්ල හෝ හැකි පමණ චැක් කොරන්න. නෝට්ටුවේ අංකය, වටිනාකම ආදිය ලියාගන්න.
 2. ගෙනාපු පොරගෙ පෙනුම, වාහනයකින් ආවානම් ඒකේ විස්තරය සහ දැන් ඔහු එතන නැත්නම් අන්තිමට දැක්කේ කොහේ කොහේදිද කියලා සටහන් කොරාගන්න.
 3. ළඟම ඇති පොලීසියට දන්වන්න.
අවවාදයයි!
ව්‍යාජ මුදල් අනතුරු සහිතයි. පරිහරණය (ගණුදෙනු) හෝ ලඟතබා ගැනීම නීතිය ඉදිරියේ වරදකි.

මුදල් නෝට්ටු අවභාවිතය 
ඉන්දියාවෙ මෙහෙම වුනත් ලංකාවෙ එහෙම වෙන්නෙ නෑෑෑෑ....
අවභාවිතය කියන්නේ මෙව්වා...
 1. මුදල් නෝට්ටුවක් කැපීම, සිදුරු කිරීම හෝ වෙනත් ආකාරයකින් විකෘති කිරීම
 2. ඒ මත යමක් ලිවීම, ඇඳීම, මුද්‍රණය කිරීම හෝ මුද්‍රාවන් තැබීම
 3. වෙළඳ දැන්වීමක ස්වරූපයෙන් මුදල් නෝට්ටු යොදාගැනීම හෝ එවැනි දැන්වීමක කොටසක් වශයෙන් යොදාගැනීම
 4. ඕනෑම ආකාරයකින් අනු පිටපත් කිරීම හෝ අනුකරණය කිරීම
සමහරු තමන්ගේ නම, දුරකථන අංකය එහෙම නෝට්ටුවල ලියනවා කවදා හරි කොහේදි හරි තම සිත්ගත් ඒ සිහින කුමරිය සොයා මේ මුදල් සංදේශය පියඹා පලයන් කියලා... පව් ඉතිං...

එතකොට කාසි? ඒවටත් එහෙමමයි. අර උණු කරලා මාල හදන්නේ? ඒවා නීති විරෝධී වැඩ ඈෑෑ....
එතකොට මෙව්වා...?
පිලිස්සීමෙන්, ගෙවීයාමෙන්, පලුදුවීමෙන්, ඉරීයාමෙන් හෝ අපවිත්‍රවීමෙන් පලුදු වූ නෝට්ටු විකල වූ නෝට්ටු ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. 

මීට කලකට පෙර දෙකට ඉරුණු මුදල් නෝට්ටුවක කොටසක අනුක්‍රමික අංකය තියෙනවානම් ඒ කොටස සඳහා අර්ධ වටිනාකම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් පමණක් ලබාගත හැකි ක්‍රමයක් පැවතුනා. අද ඒ ක්‍රමය වලංගු නැහැ.  අනුක්‍රමික අංක නිසි පරිදි ඇති එහෙත් විකල වූ නෝට්ටු සතියේ දිනවල පෙ.ව. 9.00 සිට දහවල් 12.00 දක්වා කොළඹ, කොටුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් කවුන්ටරට භාරදී හෝ ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් මහ බැංකුවට එවා වටිනාකම ලබාගත හැකියි.

මෙන්න මේ ටික පස්සෙ එකතු කලේ ඈ...
විකල නෝට්ටු පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත්කරන නිවේදනයේ සඳහන් ආකාරයයි උඩින් තියෙන්නේ. ප්‍රායෝගිකව ඔබට මෙවැනි මුදල් තමන්ගේ ගිණුම තියෙන බැංකුවේ තැන්පත් කළෑකි, නෝට්ටුව පිටපස ප්‍රමාණයෙන් සමාන සුදු කඩදාසියක් අලවා එහි තම ගිණුම් අංකය යෙදීමෙන් පසු.

හප්පා...අදට මේ මදැයි... 
මී ළඟ ලිපියෙන් අපි පස්සට රිවස් කරලා 2001 ට පෙර මුදල් ගැන සොයමු. එහෙනං විසිටරයා ගොහිං එඤ්ඤංකො...

හැමෝටම එළ අනාගතයක් කිව්වා!!! ඈෑෑ....

16 comments:

 1. හම්මේ... CBSL එක අදයි දන්නෙ... තැනක් යු වේවා මේ වැඩේට..

  ReplyDelete
  Replies
  1. අම්මපා...? එසේම වේවා...!

   Delete
 2. ඉස්සර සල්ලි වල කුනු ගෑවෙනවට මම ආසම නැහැ..මම සල්ලි ලැබුනාම ලොකු පොතක් අස්සෙ දාල ඒවා මැදෙනකල් තියාගෙන ඉදලා තමයි පාවිච්චි කලේ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. වෙල්කම් කිව්වා...
   එහෙම තමා හොඳ ලමයි. මුදල් නෝට්ටු රටක ජනතාවගේ ආකල්ප කියාපාන කැඩපතක් කියනවානෙ.

   Delete
 3. අද තමයි ලිපි මාලාවම කියෙව්වේ. අනික් ලිපිවලත් කමෙන්ට් දැම්මා.

  //අනුක්‍රමික අංක නිසි පරිදි ඇති එහෙත් විකල වූ නෝට්ටු සතියේ දිනවල පෙ.ව. 9.00 සිට දහවල් 12.00 දක්වා කොළඹ, කොටුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් කවුන්ටරට භාරදී හෝ ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් මහ බැංකුවට එවා වටිනාකම ලබාගත හැකියි.

  //බැංකු වලින් මාරු කරගන්න බැරිද?
  ස්තුතියි විස්තර ඔක්කොටම.

  ReplyDelete
  Replies
  1. වෙල්කම් හරී...!
   මේ තමා නිල නිවේදනය. ප්‍රායෝගිකවනම්, විකල වූ නෝට්ටුව පිටුපස ප්‍රමාණයෙන් ඊට සමාන සුදු කඩදාසියක් අලවා තමාගේ ගිණුම් අංකය සඳහන්කර බැංකු ගිණුමකට තැන්පත් කරන්නට පුලුවන්. මෙම කරුණ මතුකිරීම ගැන ස්තුතියි!

   Delete
 4. මේ අලුතින් මුද්‍රණය කල නෝට්ටු වලටනම් මං මනාපයි. පළල එකම ගාන වෙලා දිගින් වෙනස් උන එක හොඳයි. ඒ උනාට පළුදු නෝට්ටු මාරුකරගන්න මීට වඩා විධිමත් කාර්‍යක්ෂම ක්‍රමවේදයක් තිබුනනම් හොඳයි.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඇයි මේ...?
   //මේ තමා නිල නිවේදනය. ප්‍රායෝගිකවනම්, විකල වූ නෝට්ටුව පිටුපස ප්‍රමාණයෙන් ඊට සමාන සුදු කඩදාසියක් අලවා තමාගේ ගිණුම් අංකය සඳහන්කර බැංකු ගිණුමකට තැන්පත් කරන්නට පුලුවන්.// මට ඒක මගේ පෝස්ට් එකේ කියන්න බැරිවීම අඩුපාඩුවක්. ඇත්තටම අමතක වුනා යකෝ මේ මගේ බොග මිසක් මහ බැංකුවෙ එක නෙමෙයිනෙ කියලා...

   Delete
  2. ඒත් මේක කාර්‍යක්ෂම නෑ, මේ ක්‍රමේට දැම්මත් ඒ මුදල තමන්ගෙ ගිනුමට බැරවෙන්න මාස ගානක් යනවලු.

   Delete
  3. සාමාන්‍යෙයන් ගිණුම එදාම බැර වෙනවා. යම් හෙයකින් මුදල් නෝට්ටුව මහ බැංකුව විසින් පිළිනොගෙන ආපසු ආවොත් ගිණුමට හර කරනවා. මහ බැංකු තහවුරුව ලැබෙනතෙක් නොගෙවීම යනු ඇතැම් බැංකුවල ප්‍රතිපත්තිමය ප්‍රශ්නයක් වියහැක.

   Delete
 5. විකල වූ නෝට්ටු සතියේ දිනවල පෙ.ව. 9.00 සිට දහවල් 12.00 දක්වා කොළඹ, කොටුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් කවුන්ටරට භාරදී හෝ ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් මහ බැංකුවට එවා වටිනාකම ලබාගත හැකියි.///

  මං හිතං හිටියෙ ඕන බැංකුවකට දීල ඔය වැඩේ කොරන්න පුලුවං කියල
  සැක් ඉතරක්...
  ස්තූතියි ජයවේවා

  ReplyDelete
  Replies
  1. හරි...හරි... හැදුවෝ...සොරි සොරි ඉතිං...

   Delete
 6. එල ද බ්‍රා මචං...
  අන්ධ අය මුදල් අදුර ගැනිමට භාවිතා කරන ක්‍රමය සලකුනු ගැන තව ටිකක් දැන ගන්න කැමති.

  ReplyDelete
 7. ඔවුන්ගේ ඇඟිලිතුඩු අපේ ඇඟිලිතුඩු වලට වඩා පුහුණුකල සංවේදීතාවයක් තියෙනවා. පැරණි නෝට්ටු වල දිග පළල සහ රලු බව ඔවුන් හඳුනගන්නවා. කාසිත් එසේමයි, එහිදී බරත් සලකා බලනවා. රු.2000 නෝට්ටුවේ Tactile Bar එක රේඛා 20 කින් යුක්තයි. අලුත් නෝට්ටු කාණ්ඩයේ රු.20 සිට රු.5000 දක්වා මේ රේඛා ක්‍රමයෙන් රලු බවට පත්වෙනවා. අනික තමා මම කීව තිත් ගණන. අන්ධ අයට ඕවා හොඳට දැනෙනවා මචං, උඹලා අපිට නොදැනුනාට.

  ReplyDelete